Średnia: 5 | Głosów: 1

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Summer Edu Camp


Witamy na pokładzie EY Audyt Polska. Jesteśmy pewni, że podjęłaś/podjąłeś jedną z najlepszych decyzji w swojej karierze. Powodzenia!

Forma szkolenia

E-Learning

Zapisz tę stronę w PDF
Łącznie 00:30:00

Cykl życia projektu audytowego

Ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jak i raportu z badania audytora korzysta szerokie grono odbiorców. Celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest wydanie opinii na jego temat. Zanim to się jednak wydarzy zespół audytorów powinien wykonać odpowiednie procedury audytowe umozliwiające wydanie opinii. Cykl życia projektu audytowego zawiera ściśle określone pro...

Łącznie 00:30:00
Łącznie 00:40:00

Mini audyt: Zestawienie obrotów i sald

Co to jest TB/ZOiS, omówienie poszczególnych kolumn

...
Łącznie 00:30:00

Narzędzia pracy audytora: Microsoft Office: Excel (Część 1)

Audytor bez znajomości MS Office jest jak żołnierz bez karabinu. Dzięki temu odcinkowi nauczysz się importwać plik tekstowy do MS Excel.

...
Łącznie 00:15:00

Narzędzia pracy audytora: Microsoft Office: Excel (Część 2)

Audytor bez znajomości MS Office jest jak żołnierz bez karabinu. Dzięki temu odcinkowi nauczysz się jak uzgodnić obrotówkę (ang. Trial Balance/TB).

...
Łącznie 00:10:00

Narzędzia pracy audytora: Microsoft Office: Excel (Część 3)

Audytor bez znajomości MS Office jest jak żołnierz bez karabinu. Dzięki temu odcinkowi nauczysz się jak działa funckcja Vlookup i kiedy z niej korzystać.

...
Łącznie 00:10:00

Narzędzia pracy audytora: Microsoft Office: Excel (Część 4)

Audytor bez znajomości MS Office jest jak żołnierz bez karabinu. Dzięki temu odcinkowi nauczysz się jak działa funckcja, która automatycznie wybiera pozycje powyżej określonej wartości.

...
Łącznie 00:10:00

Narzędzia pracy audytora: Microsoft Office: Word (Część 1)

Znajomość Microsoft Word w pracy audytora jest niezwykle ważna. W tym filmie poznasz funkcje: “compare”, eksport pliku w formacie pdf do Microsoft Word bądź Microsoft Excel, twarda spacja, nawigacja w pliku, dodawanie znaku wodnego, dodawanie stopki,dodwanie nagłówka.

...
Łącznie 00:20:00

Narzędzia pracy audytora: Microsoft Office: Word (Część 2)

Microsoft Word to bardzo ważne narzędzie umożliwiające sprawne wykonywanie procedur przed audytora. Jedną z kluczowych funkcjonalności Microsoft Word jest funkcja “śledzenia zmian” ang. track changes, o której więcej dowiecie się z tego filmu, tworzenie spisu treści.

...
Łącznie 00:30:00

Mini audyt: Walkthrough

W tym filmie dowiecie się co powinien wykonać audytor, aby lepiej poznać przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie finansowe jest badane, a także jak przeprowadzić spotkanie z klientem, aby zrozumieć procesy funkcjonującego w spółce i odpowiednio je udokumentować.

...
Łącznie 00:30:00

Mini audyt: Test of Controls

Dobrze zorganizowane i sprawnie działające środowisko kontroli wewnętrznych w spółce to skarb każego Prezesa Zarzadu ceniony na wagę złota. Ten film pokaże Ci czym są testy kontroli i jakie miejsce zajmują wśród procedur wykonywanych przez audytora. Dowiesz się również jak wybierać próbę do przetestowania całej populacji i jakie są kluczowe atrybuty kontroli w oparciu o ko...

Łącznie 02:00:00

Mini audyt: Review file

Review file inaczej Mapping to po prostu mapowanie kont z zestawienia obrotów i sald (ZOiS) spółki za dany okres do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Dzięki temu dowiesz się jakie konta z ZOiS wchodzą np. w skład należności, zobowiązań czy kapitałów i będziesz mógł zaplanować kolejne, bardziej szczegółowe procedury. Jest to jedna z pierszych procedur audytowyc...

Łącznie 01:00:00

Mini audyt: Cash and cash equivalents

Środki pieniężne będące w posiadaniu przedsiębiorstwa czy to w gotówce czy w formie lokat, w walutcie polskiej oraz w walutach zagranicznych to bardzo ważna pozycja sprawozdania finansowego. Jedną z kluczowych procedur jaką wykonuje audytor w celu weryfikacji tej pozycji sprawozdania finansowego jest uzyskanie niezależnych potwierdzeń od banków, w których przedsiębiortswo posiada...

Łącznie 00:40:00

Mini audyt: Accounts Receivable

Należności to jedna z kluczowych pozycji sprawozdania finansowego prezentowana w ramach aktywów przedsiębiorstwa. Należności to zwykle pieniądze, które inne podmioty są winne danej jednoscte. W tym filmie poznancie podstawowe procedury, jakie wykonuje audytor w celu weryfikacji poprawności salda należności wykazanych w sprawozdaniu finansowym, które m.in. obejmują uzgodnienie list...

Łącznie 00:40:00

Mini audyt: Accounts Payable

Zobowiązania to również zwykle jedna z kluczowych pozycji sprawozdania finansowego prezentowana po stronie pasywnej bilansu. Jest to pozycja, która wyraża kwotę, którą spółka powinna zapłacić swoim dostawcom z tytułu towarów, materiałów bądź usług, które otrzymała. Kluczowe procedury audytora w tym obszarze obejmują: uzgodnienie listingu zobowiązań do salda zobowiązań ...

Łącznie 00:40:00

Mini audyt: Equity

Kapitał własny to przede wszystkim majątek wniesiony przez właścicieli do spółki w momencie jej powstania, a także w dalszym kroku kapitał wypracowany przez spółkę w trakcie jej działalności. Z perspektywy księgowej, wartość kapitałów własnych jest równa różnicy pomiędzy sumą aktywów spółki a sumą jej zobowiązań. Z tego odcinka dowiesz się jak wygląda struktura ...

Łącznie 00:40:00

Komunikacja z klientem: mail

Prośba o dokumentację, wyjaśnienie, zwroty grzecznościowe, stopka w mejlu, tematy maila, cc, bcc

 

...
Łącznie 00:30:00

Komunikacja z klientem: videoconference

Umówienie spotkania, otwarcie, zamknięcie (WT), narzędzie+ trial run (Teams, Zoom, google itd.), small talk, spotkania face 2 face (krótkie wtrącenie)


 

...
Łącznie 00:30:00

Summer Edu Camp

Na pewno jesteś ciekawy jak wygląda praca audytora w trybie zdalnym na co dzień.
Z tego filmu dowiesz się jak wygląda typowy dzień pracy młodego audytora, czym różni się praca zdalna od pracy wykonywanej tradycyjnej, czym jest status call, a także kim jest Buddy oraz Counselor i na czym polega ich rola.

...