E-learning

Średnia: 0 | Głosów: 0

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Mini audyt: Accounts Payable

Zobowiązania to również zwykle jedna z kluczowych pozycji sprawozdania finansowego prezentowana po stronie pasywnej bilansu. Jest to pozycja, która wyraża kwotę, którą spółka powinna zapłacić swoim dostawcom z tytułu towarów, materiałów bądź usług, które otrzymała. Kluczowe procedury audytora w tym obszarze obejmują: uzgodnienie listingu zobowiązań do salda zobowiązań wykazywanych w księdze głównej, weryfikację kompletności ujętych zobowiązań, procedurę cut off tj. ujęcia kosztu i zobowiązania w odpowiednim okresie, a także potwierdzenia sald zobowiązań otrzymane od podmiotów trzecich.

Forma szkolenia

E-learning

Save this page in PDF

Szczegóły programu