E-learning

Średnia: 4.5 | Głosów: 2

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

IFRS Basic

Kurs IFRS Basic wprowadza i rozwija wiedzę na temat podstawowych zasad, koncepcji i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Szkolenie skupia się na dogłębnym zrozumieniu jak zapisywane, przetwarzane i raportowane są transakcje i zdarzenia gospodarcze. Kurs wyjaśnia również zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz uczy sporządzania prostego bilansu, rachunku wyników, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Dodatkowo, wprowadza pojęcie konsolidacji i prezentuje proste skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Kontakt

Patrycja Bawolska

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Adres e-mail: patrycja.bawolska@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 797 305 720

Cena

1050.00 PLN netto

1291.50 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 1,291.50 .

Forma szkolenia

E-learning

Save this page in PDF

Program

Module 1: Introduction

Module 2: Principles of Double Entry

Module 3: Principles of Double Entry continued

Module 4: Final Accounts

Module 5: Final Accounts continued

Module 6: IAS 16: Property, Plant and Equipment

Module 7: IAS 16 continued

Module 8: IAS 1: Presentation of Financial Statements

Module 9: IAS 1 continued

Module 10: IAS 2: Inventories

Module 11: IAS 7: Statement of Cash Flows

Module 12: IAS 7 continued

Module 13: IAS 10 and IAS 37

Module 14: IAS 38, IAS 8

Module 15: Simple Consolidated Financial Statements

Module 16: Simple Consolidated Financial Statements continued

Module 17: Simple Consolidated Financial Statements continued part.2

Dla kogo?

Szkolenie polecamy szczególnie:

  • Nowym pracownikom działów finansów i rachunkowości, chcącym zapoznać się lub odświeżyć wiedzę na temat podstawowych zagadnień z dziedziny rachunkowości wg. MSSF w języku angielskim.
  • Pracownikom centrów usług wspólnych, którzy chcą poszerzyć swoje zrozumienie zagadnień dotyczących rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Język szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Certyfikat

Po zrealizowaniu kursu otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

  • Czas trwania szkolenia: 34:18:06
  • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Wojtek Łyjak FCAA, CFA