E-learning

Średnia: 0 | Głosów: 0

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

W szkoleniu zostały omówione kwestie roli środowiska IT i jego wpływu na strategię badania sprawozdania finansowego.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

480.00 PLN netto

590.40 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 590.40 .

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF

Cele szkolenia

Podstawowe cele szkolenia:  

  • Usystematyzowanie wiedzy uczestników odnośnie do roli środowiska IT i jego wpływu na strategię badania sprawozdania finansowego.
  • Podniesienie świadomości biegłych rewidentów odnośnie do kluczowych ryzyk związanych ze środowiskiem IT oraz cyberbezpieczeństwem.
  • Przedstawienie najlepszych praktyk odnośnie do uwzględniania roli systemów IT w strategii badania sprawozdania finansowego.
  • Podniesienie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów.
  • Promowanie dobrych wzorców w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz adresowania ryzyk związanych z cyberprzestępczością.

Program

1.Środowisko IT i jego rola w badaniu sprawozdania finansowego

 • Zrozumienie w jaki sposób spółka korzysta z IT.
• Aplikacje/systemy oraz zakres podlegających badaniu.
• Komponenty środowiska IT: urządzenia, oprogramowanie, dane, ludzie, procedury.
• Procesy IT.
• Kontrole IT (aplikacyjne, ręczne, generalne).
• Wpływ środowiska IT na sprawozdanie finansowe.

2.Ryzyka związane ze środowiskiem IT

• Kluczowe ryzyka IT.
• Przykłady.

3.Strategia badania IT- dobre praktyki

• Adresowanie ryzyka IT w trakcie badania sprawozdania finansowego.
• Zaangażowanie specjalistów IT.
• Procedury substantywne oraz kontrolne.
• Ocena procesów IT.
• Adresowanie nieefektywnej oceny procesów IT.
• Wpływ oceny procesów IT na badania sprawozdania finansowego

4.Test wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

  • Czas trwania szkolenia: 08:00:00 (8 godzin z bloku Rewizja finansowa)
  • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Jakub Bojanowski Doświadczony konsultant w dziedzinie zarządzania ryzykiem informatycznym