E-learning

Średnia: 4.9 | Głosów: 15

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wg MSSF i ustawy o rachunkowości

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe.
Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem, które pozwoli na poszerzenie wiedzy o wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa i skutków księgowych.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

480.00 PLN netto

590.40 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 590.40 .

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF

Program

1. Rodzaje transakcji związanych z ZCP

2. Transakcje ZCP w świetle prawa handlowego

3. Transakcje ZCP w prawie podatkowym

4. Niespójność transakcji ZCP w regulacjach prawnych

5. Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Rozliczenie w księgach sprzedającego ZCP
 • Rozliczenie w księgach kupującego
 • Ustalenie właściwej metody rozliczenia: metoda nabycia czy metoda łączenia udziałów?
 • Dzień nabycia
 • Ustalenie ceny nabycia
 • Identyfikacja i wycena przejętych składników majątkowych
 • Ustalenie wartości firmy/ujemnej wartości firmy
 • Ujęcie i wycena przejętych składników na kolejne daty bilansowe
 • Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
 • Rozliczenie w księgach wnoszącego aport w postaci ZCP
 • Rozliczenie w księgach otrzymującego aport w postaci ZCP

6. Transakcje ZCP według MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”

 • Rozliczenie w księgach sprzedającego ZCP
 • Rozliczenie w księgach kupującego
 • Ustalenie właściwej metody rozliczenia: metoda przejęcia czy inna?
 • Dzień przejęcia
 • Ustalenie wynagrodzenia za przejęcie
 • Ujęcie kosztów transakcyjnych
 • Identyfikacja i wycena przejętych składników majątkowych
 • Ustalenie wartości firmy/zysku na okazyjnym nabyciu
 • Ujęcie i wycena przejętych składników na kolejne daty bilansowe
 • Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
 • Rozliczenie w księgach wnoszącego aport w postaci ZCP
 • Rozliczenie w księgach otrzymującego aport w postaci ZCP

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 08:00:00
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Opinie o tym kursie

Trenerzy

Author
Michał Błeszyński FCCA, CIA®, Senior Manager