E-learning

Średnia: 4 | Głosów: 1

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Opomiarowanie procesu w SSC

W systemie zarządzania procesami SSC i BPO bardzo ważną rolę odgrywa opomiarowanie procesu i wyznaczenie mierzalnych celów dla optymalizacji procesu. Warsztat pokazuje jak opanować i usystematyzować ogrom zadań realizowanych w procesach tak, aby działały jak elastyczny, spójny i zintegrowany system, który przynosi zyski. To przede wszystkim doskonałe narzędzie do wcześniejszej identyfikacji problemów i ryzyk oraz umiejętnego zarządzania nimi. Prowadzi do redukcji zmienności w procesach i koniecznej standaryzacji. System stanowi również podstawę do dalszych usprawnień procesów – mając opomiarowany proces łatwiej jest identyfikować miejsca wymagające poprawy.

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator programu CIA (Certified Internal Auditor) oraz specjalista w zakresie obsługi szkoleń z zarządzania strategicznego

Adres e-mail: monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 789 407 575

Cena

350.00 PLN netto

430.50 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 430.50 .

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF

Program

W trakcie szkolenia przedstawiamy uczestnikom zasady wdrożenia miar i dashboardu (raport wyników procesów) w firmie finansowej. Poruszamy również kwestie integracji opomiarowania procesów z codziennym zarządzaniem.

Uczestnik uzyskuje wiedzę pozwalającą udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące procesu, którym zarządza:

 • W jaki sposób mapuje się i opomiarowuje procesy biznesowe?
 • Jak wskazać procesy, od których należałoby rozpocząć usprawnienia?
 • Jak wskazać główne obszary do usprawnień?
 • W jaki sposób można zidentyfikować wszystkie problemy istniejące w procesie oraz przyczyny tych problemów?
 • W jaki sposób ustalić konkretne mierzalne cele?
 • W jaki sposób ustalić konkretne cele i KPI dla pracowników na podstawie miar procesów?
 • W którym z procesów cele są realizowane?

Osoba uczestnicząca w warsztacie uzyskuje wiedzę statystyczną potrzebną do zastosowania podstawowych narzędzi i interpretacji wyników, zidentyfikowania przyczyn zmienności oraz dokonania analizy wydolności procesu, a także stworzenia planu kontroli procesu. Warsztat przybliża również najważniejsze problemy, z którymi uczestnicy mogą spotkać się podczas wdrażania i używania Statystycznej Kontroli Procesu (ang. SPC – Statistical Process Control).

Szkolenie adresujemy do osób zainteresowanych wdrożeniem opomiarowania procesu zarówno jako samodzielny element zarządzania, jak i część kompleksowego systemu zarządzania procesem.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Punkty CPD, CPU, PDU? Na podstawie certyfikatu za ten e-kurs upomnij się w swojej organizacji (ACCA, IIA, PMI) o punkty edukacyjne.

Na podstawie certyfikatu za ten e-kurs, otrzymasz rabat 10% zapisując się na szkolenia:

Informacje dodatkowe

Oferta szkoleniowa EY Academy of Business została stworzona z myślą o wsparciu Centrów Usług Wspólnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników w obszarach:

 • kompetencji menedżerskich, zarówno dla nowych liderów zespołów, jak i doświadczonych menedżerów
 • zarządzania efektywnością operacyjną w SSC
 • finansów i księgowości dla niefinansistów
 • prawa pracy dla menedżerów – ekspatów

Udział w naszych kursach jest gwarancją zdobycia praktycznej wiedzy na najwyższym poziomie merytorycznym – nasi trenerzy to doświadczeni eksperci, od lat współpracujący z sektorem SSC.

Potrzebujesz przećwiczyć właśnie zdobytą wiedzę? Potrzebujesz interakcji, ćwiczeń? Wybierz nasze warsztaty dedykowane SSC/BPO/GBS.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 02:07:30
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Bartosz Brosowski Jako trener przeszkolił ponad 500 Process Managerów, 400 Green Beltów i 200 Black Beltów oraz 200 Project Managerów i Lead Facilitatorów.