E-learning

Średnia: 0 | Głosów: 0

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 Przychody z umów z klientami

Nowy standard MSSF 15 dotyczący rozpoznawania przychodów stanowi jedną z bardziej przełomowych zmian w zakresie rachunkowości/sprawozdawczości w ostatnich latach.

Poznaj nowy model rozpoznawania przychodów z umów z klientami dzięki naszemu szkoleniu.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

480.00 PLN netto

590.40 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 590.40 .

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF

Program

W szkoleniu "Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 Przychody z umów z klientam" znajdziesz:

 1. Wprowadzenie oraz powody opublikowania nowego standardu.
 2. Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE oraz zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.
 3. Ujęcie księgowe kosztów związanych z umową: koszty doprowadzenia do zawarcia umowy oraz koszty wykonania umowy.
 4. Prezentacja i wymagane ujawnienia.
 5. Szczególne wytyczne MSSF 15 – Załącznik B „Objaśnienia dotyczące stosowania standardu”.
 6. Konsekwentne zmiany do innych standardów (Załącznik D).
 7. Przykłady ilustrujące dołączone do standardu (nie stanowiące integralnej części standardu).
 8. Główne różnice pomiędzy nowym modelem a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18, MSR 11, KIMSF 13, KIMSF 15, KIMSF 18 i SKI 31).
 9. Przepisy przejściowe (Załącznik C).
 10. Główne różnice do ustawy o rachunkowości.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 00:00:00
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Michał Błeszyński FCCA, CIA®, Senior Manager