E-learning

Średnia: 0 | Głosów: 0

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Standard MSSF 5 reguluje kwestię księgowego ujęcia aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zasad prezentacji i ujawniania informacji dotyczących działalności zaniechanej.

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń finansowych

Adres e-mail: klaudia.pliszka@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 510 201 302

Cena

149.00 PLN netto

183.27 PLN brutto

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF
Kurs jest zamknięty

Program szkolenia

  • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży – warunki klasyfikacji.
  • Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na moment klasyfikacji.
  • Ujęcie grup do zbycia.
  • Omówienie momentu powstania działalności zaniechanej oraz wymogi związane z ujawnieniem informacji zgodnie z MSSF 5.
  • Ujęcie działalności zaniechanej w danych porównywalnych.

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA