E-learning

Średnia: 5 | Głosów: 1

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

MSR 37: Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Szkolenie skupia się na: definicji rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych, zdarzeniach obligujących: obowiązek prawny oraz zwyczajowy.

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń finansowych

Adres e-mail: klaudia.pliszka@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 510 201 302

Cena

149.00 PLN netto

183.27 PLN brutto

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF
Kurs jest zamknięty

Program szkolenia

  • Rezerwy na przyszłe straty operacyjne oraz umowy rodzące obciążenia
  • Zasady wyceny: określenie nakładów wymaganych do wypełnienia obowiązku, dyskontowanie, zwijanie dyskonta.
  • Warunki ujęcia rezerwy na koszty restrukturyzacji.
  • Omówienie warunków ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacji dodatkowej.

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA