E-learning

Średnia: 5 | Głosów: 2

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

MSR 16 – Rzeczowe aktywa trwałe

MSR 16 określa księgowe ujęcie rzeczowych aktywów trwałych

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń finansowych

Adres e-mail: klaudia.pliszka@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 510 201 302

Cena

149.00 PLN netto

183.27 PLN brutto

Forma szkolenia

E-learning

Save this page in PDF
Kurs jest zamknięty

Program szkolenia:

  • Ujęcie początkowe rzeczowych aktywów trwałych: koszty, które podlegają aktywowaniu w ramach ujęcia początkowego (cena nabycia, koszty wytworzenia, koszty związane z usunięciem aktywa na koniec ekonomicznego okresu użytkowania).
  • Definicja kwoty podlegającej amortyzacji; różne metody amortyzacji księgowej: liniowa, malejącego salda, sumy cyfr, jednostek produkcji.
  • Amortyzacja komponentów.
  • Modele wyceny po wstępnym ujęciu: kosztu historycznego oraz wartości przeszacowanej.
  • Ujęcie księgowe przeszacowania oraz sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  • Zmiany metod amortyzacji oraz ekonomicznego okresu użytkowania aktywów trwałych.
  • Prezentacja oraz informacja dodatkowa dotycząca rzeczowych aktywów trwałych.

Szczegóły programu

Opinie o tym kursie

Trenerzy

Author
Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA