E-learning

Średnia: 0 | Głosów: 0

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Międzypokoleniowa współpraca – czyli wielopokoleniowe organizacje

Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, gdzie w jednej firmie, instytucji spotykają się 4 pokolenia pracowników. Socjologowie i psycholodzy wyodrębnili na bazie wspólnych dla danego pokolenia cech, postaw i wartości 4 rodzaje pokoleń: Baby Boomers, pokolenie X, pokolenie Y (Millenialsi), pokolenie Z. Ta sytuacja rodzi duże wyzwania dla osób zarządzających firmami i instytucjami, dla menedżerów oraz samych pracowników.

Różnice między potrzebami, oczekiwaniami i wartościami, stylem życia między pokoleniami mogą wpływać znacząco na efektywność pracowników. Jak wykorzystać doświadczenie, wiedzę starszych pracowników i połączyć to z energią, kreatywnością i możliwościami młodych pracowników? Jak wykorzystać wiedzę do zarządzania wielopokoleniowymi zespołami?

Szkolenie jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jakie są główne motywatory ważne dla każdego pokolenia w miejscu pracy oraz jakie są zasady planowania, organizowania pracy adekwatne dla różnych pokoleń.

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator szkoleń z obszaru sprzedaży, negocjacji, wystąpień publicznych oraz szkoleń dla trenerów.

Adres e-mail: Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 510 201 314

Cena

480.00 PLN netto

590.40 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 590.40 .

Forma szkolenia

E-learning

Save this page in PDF

Program

 • Charakterystyka pokoleń
  • - Pokolenie vs. generacja – ujednolicenie definicji
  • - Ramy czasowe pokoleń
  • - Czynniki kształtujące pokolenia
  • - Silne i słabe strony pokolenia
 • Pokolenie na rynku pracy
  • - Międzypokoleniowy Employer Branding.
  • - Oczekiwania względem pracodawców oraz przełożonych
  • - Rekrutacja pracowników z perspektywy pokolenia.
  • - Adaptacja pracowników w miejscu pracy – na co warto zwrócić uwagę
 • Motywacja i rozwój zawodowy wśród różnych pokoleń
  • - Czynniki wpływające na motywację pokolenia.
  • - Koncepcja kariery i rozwoju na przykładzie pokoleń.
  • - Etapy rozwoju zawodowego związane z wiekiem.
  • - Rekomendowane działania rozwojowe dla przedstawicieli pokolenia.
 • Międzypokoleniowe uczenie się i transfer wiedzy
  • - Preferowane sposoby przyswajania wiedzy.
  • - Przegląd metod transferu wiedzy z perspektywy różnych generacji.
  • - Ograniczenia w dzieleniu się wiedzą w organizacjach międzypokoleniowych.
 • Komunikacja
  • - Kanały komunikacyjne
  • - Dobre i złe praktyki wspierające i zaburzające komunikację międzypokoleniową.
  • - Informacja zwrotna.
 • Wielopokoleniowe organizacje
  • - Zarządzanie wiekiem - zespoły multipokoleniowe w organizacji.
  • - Przywództwo przez pryzmat pokoleń.

Certyfikat i punkty edukacyjne

 • Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.
 • Punkty CPD, CPU, PDU? Na podstawie certyfikatu za ten e-kurs upomnij się w swojej organizacji (ACCA, IIA, PMI) o punkty edukacyjne.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 09:52:34
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Anna Selwakowska-Domańska Trener biznesu i zarządzania, certyfikowany trener – facylitator Management 3.0, akredytowany konsultant Insights Discovery® oraz Cubiks