E-learning

Średnia: 5 | Głosów: 1

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 “Leasing”

Przejście na MSSF 16 to rewolucyjna zmiana w zarządzaniu umowami firmy.

Z tego szkolenia dowiesz się jak dostosować się do wewnętrznych procesów i systemów w celu zapewnienia zgodności z nowym standardem.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

430.00 PLN netto

528.90 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 528.90 .

Forma szkolenia

E-learning

Zapisz tę stronę w PDF

Program

 • Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu.
 • Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w UE.
 • Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania.
 • Kluczowe definicje (Załącznik A).
 • Identyfikacja umowy leasingu (w tym leasing wbudowany w inną umowę).
 • Rozliczanie leasingu przez leasingobiorcę. Model oparty o prawo do użytkowania – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.
 • Rozliczanie leasingu przez leasingodawcę: Klasyfikacja leasingu. Leasing operacyjny, a leasing finansowy – ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnienia.
 • Sprzedaż i leasing zwrotny.
 • Szczególne wytyczne MSSF 16 – Załącznik B „Objaśnienia dotyczące stosowania standardu”.
 • Przykłady ilustrujące dołączone do standardu (nie stanowiące integralnej części standardu).
 • Główne różnice pomiędzy MSSF 16 a dotychczasowymi regulacjami (MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27).
 • Interakcje z innymi standardami (MSSF 15) oraz konsekwentne zmiany do innych standardów (Załącznik D).
 • Przepisy przejściowe (Załącznik C).
 • Różnice do ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.

Certyfikat

Po zrealizowaniu kursu otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 5:33:47
 • Okres dostępności szkolenia: 365 dni od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Opinie o tym kursie

Trenerzy

Author
Jarosław Olszewski Certyfikowany trener (FCCA, CIA, CFA)