E-learning

Średnia: 5 | Głosów: 70

Dziękuje, za wystawienie oceny.

Prosimy o zostawienie opinii.

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2023

W szkoleniu zostały omówione zmiany w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Justyna jest koordynatorką szkoleń z rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i szkoleń dla biegłych rewidentów. Pod jej opieką są szkolenia z zakresu MSSF i US GAAP oraz ODZ i samokształcenie biegłych rewidentów.

Adres e-mail: justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Numer telefonu: +48 572 002 694

Cena

480.00 PLN netto

590.40 PLN brutto

Poprzednia najniższa cena: 590.40 .

Forma szkolenia

E-learning

Save this page in PDF

Cele szkolenia

Podstawowe cele szkolenia:  

 • Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
 • Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
 • Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego

Program

Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2023 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2024 rok.

Pakiet SLIM VAT 3:

 • Od kiedy wchodzą zmiany ze SLIM VAT3?
 • Definicja małego podatnika i nowy limit (2 mln EUR) – od kiedy można z niego korzystać?
 • Korekty in plus, in minus, sprzedażowe i zakupowe a podstawa opodatkowania w walucie obcej – jaki jest właściwy kurs waluty, a jaki można zastosować?
 • Sankcje VAT (15%, 20%, 30% i 100%) – nowe reguły, miarkowanie wysokości sankcji, kryteria tego miarkowania oraz reguły dotyczące postępowań, które zakończą się już pod rządami nowelizacji
 • WDT i stawka 0% – dokumentacja po terminie i obowiązek dokonywania korekty kwoty VAT
 • WNT a obowiązek posiadania faktury zakupowej – zmienione zasady rozliczania w przypadku braku faktury
 • WISy – nowe zasady
 • Rachunek VAT i kolejne możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na tym rachunku

2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – nowa postać obowiązkowych faktur elektronicznych (uchwalone przepisy):

 • Co jest niezbędne, aby wystawić fakturę w KSeF?
 • Kto może wystawiać faktury w KSeF?
 • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
 • Czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?
 • Faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF
 • Co się dzieje, gdy nie udało się wystawić faktury w KSeF?
 • Jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?
 • Kary związane z wystawianiem faktur poza KSeF

3. Faktury zaliczkowe – nowa zasady wystawiania dokumentów od 1 września 2023 roku.
4. Podatek minimalny – zmiany na 2023 roku.
5. Dokumentacja cen transferowych na nowych zasadach:

 • Nowe limity
 • Dokumentowanie transakcji z rajami podatkowymi
 • Nowe zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

6. Ujęcie w kosztach CIT składek na ubezpieczenia pracowników.
7. Podatek u źródła i mechanizm pay&refund – zmiany dotyczące oświadczeń wyłączających stosowanie pay&refund.
8. Koszty finansowania dłużnego – doprecyzowanie przepisów.
9. Podatek od przerzucanych dochodów – doprecyzowanie przepisów.
10. Zniesienie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – odblokowanie przepisów i terminów podatkowych.
11. Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych – propozycje zmian.
12. Księgi CIT jako nowy JPK.
13. Uproszczenie przepisów o zatorach płatniczych.
14. Urzędy skarbowe właściwe w sprawach dotyczących KKS – stanowisko MF.
15. Pozostałe zmiany wprowadzone w 2023 roku – między innymi spółki holdingowe, ukryte dywidendy.
16. Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Certyfikat i punkty edukacyjne

Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia

 • Czas trwania szkolenia: 08:00:00 (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)
 • Okres dostępności szkolenia: 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia szkolenia

Szczegóły programu

Trenerzy

Author
Jacek Jędrszczyk Trener EY Academy of Business, licencjonowany doradca podatkowy.