MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – MSSF (ang. International Financial Reporting Standards – IFRS) to zestaw zasad i wytycznych dotyczących sposobów sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek prowadzących rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Wymóg stosowania MSSF dotyczy sprawozdań skonsolidowanych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz banków. Nasze praktyczne szkolenia w formie e-learningu zostały przygotowane specjalnie z myślą o osobach, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat stosowania MSSF w wybranym przez siebie miejscu i czasie. W naszej ofercie znajduje się wiele kursów poruszających różne aspekty MSSF, jak również testy umożliwiające sprawdzenie swojej wiedzy.

Wyniki: 0

Filtruj

Kategoria

Podkategorie

Czego szukasz?

Poziom wiedzy

Język szkolenia

Ścieżki szkoleniowe

Szkolenia

Darmowe pigułki wiedzy

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Do you have any technical questions? Get in touch with us.