IFRS Basic

IFRS (International Financial Reporting Standards) to międzynarodowe standardy rachunkowości, które określają zasady sporządzania sprawozdań finansowych. IFRS zostały stworzone przez Międzynarodową Radę ds. Standardów Rachunkowości (IASB) i są uznawane jako standardy światowe w zakresie rachunkowości.

IFRS określają wymagania dotyczące rozpoznawania, mierzenia, prezentacji i ujawniania informacji finansowych w sprawozdaniach finansowych. Standardy te obejmują różne kategorie aktywów, zobowiązań, przychodów, kosztów i innych elementów finansowych, a także określają szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania raportów finansowych dla różnych rodzajów organizacji.

Zastosowanie IFRS jest obowiązkowe w niektórych krajach dla spółek notowanych na giełdach, a w innych jest dobrowolne. Standardy te mają na celu zapewnienie spójności w sporządzaniu sprawozdań finansowych i ułatwienie porównywania wyników finansowych różnych organizacji działających na całym świecie. W tej kategorii znadziesz szkolenia, które pozwolą ci zaposnać się z podstawowymi zasadami, koncepcjami i przepisami dotyczącymi rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Wyniki: 0

Filtruj

Kategoria

Podkategorie

Czego szukasz?

Poziom wiedzy

Język szkolenia

Ścieżki szkoleniowe

Szkolenia

Darmowe pigułki wiedzy

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Do you have any technical questions? Get in touch with us.