Biegli rewidenci - obligatoryjne

Biegli rewidenci zobowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym poprzez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym. Takie doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenia mają podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Aby jak najbardziej ułatwić biegłym rewidentom proces doskonalenia zawodowego, opracowaliśmy szereg praktycznych szkoleń w formie e-learningu, dzięki czemu można z nich skorzystać w dowolnym miejscu i czasie.

Wyniki: 0

Filtruj

Kategoria

Podkategorie

Czego szukasz?

Poziom wiedzy

Język szkolenia

Ścieżki szkoleniowe

Szkolenia

Darmowe pigułki wiedzy

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Do you have any technical questions? Get in touch with us.