Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wg MSSF i ustawy o rachunkowości

590.40 

Specyfikacje

Kategoria: